Knihy v unikátním provedení
Knihy v unikátním provedení - umělecké unikáty.
    Knihu dodá zadavatel nebo vysloví jen přání. Cenu unikátu určí sám investor. Unikátní kniha bude zhotovena do 12 měsíců. Součástí umělecké práce je i originální pouzdro. Potvrzení o autorství bude přiloženo. Padesátiprocentní nevratná záloha se platí předem bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.
Ukázka - unikátní bible v angličtině zhotovená pro mezinárodní soutěž OSAKA 2000.