Kinetická plastika
Návrh kinetické plastiky, zobrazující politického voliče
     Kinetická plastika jako symbolická postava voliče, zvedajícího střídavě pravou a levou ruku. Pravá ruka otevřená - modrá, levá ruka sevřená v pěst - červená. Místo obličeje je umístěno zrcadlo, takže každý, kdo se před plastiku postaví, uvidí jako voliče sám sebe. Plastiku lze opatřit kovovými nápisy "Volič, Pravice, Levice" v požadovaném jazyce. Kinetická plastika je vyrobena z masívního dřeva s povrchovou úpravou přírodní pryskyřicí, takže bude v budoucnosti restaurovatelná. Pohon je realizován bezpečným nízkonapěťovým elektromotorkem. Potřebná energie je zajištěna přívodem 230V nebo autonomním zdrojem fotovoltatických článků.
Cena a termín realizace jsou odvislé od velikosti sochy a jejího konkrétního materiálového provedení. Investor si určí cenový limit sám. Všechny podrobnosti lze zahrnout do obchodní smlouvy.


Objednáno pro MUZEUM INDUSTRIÁLNÍHO UMĚNÍ