Kašna s fontánou
Návrh autonomní kašny s fontánou odolnou mrazu, bez potřeby zimního zakrytí
    Vlastní kašna je tvaru konvexního sférického trojúhelníku, z vnější strany tvořeného stojícímy hranoly. Vodní prostor kašny je tvaru složených parabol a hyperbol, takže ani případné promrznutí veškeré vodní náplně nemůže poškodit vlastní kašnu. Variabilní materiálové řešení umožňuje použít kámen, dřevo, ušlechtilé kovy a beton. Fontána a vodní hospodářství mohou být od nejjednodušších stříkajících proudů vody, přes vodní různě tvarované obálky až po sochy chrlící a stříkající proudy vody. Vodní hospodářství může být autonomní jak energeticky, tak vodním obsahem, takže kašnu lze realizovat kdekoliv i bez přítomnosti inženýrských sítí.
Cena a termín realizace jsou odvislé od velikosti kašny, jejího konkrétního materiálového provedení a druhu fontány. Investor si určí cenový limit sám. Všechny podrobnosti lze zahrnout do obchodní smlouvy.